Công ty Precision Fukuhara Works|Là nhà sản xuất máy dệt kim tròn ở Kobe tự hào là thị phần thuộc hàng top đầu trên thế giới.

Khái quát/Sơ lược

Địa chỉ công ty 7-3-5 IBUKIDAI HIGASHI, NISHI-KU, KOBE SHI
Ngày thành lập Ngày 26 tháng 10 năm 1956
Vốn đầu tư 9,600 vạn yên
Thành viên hội đồng quản tri Chủ tịch kiêm Giám đốc hội đồng quản trị
Chủ tịch hội đồng quản trị
Phó giám đốc phòng Tổng vụ
Phó giám đốc phòng sản xuất
Phó giám đốc phòng kỹ thuật
Phó giám đốc phòng kỹ thuật
Thành viên hội đồng quản trị
Thành viên hội đồng quản trị
Thành viên ban kiểm soát
Yamada Tsuyoshi
Uemura Satoshi
Kubota Susumu
Aramaki Yoshihiro
Onishi Yasushi
Sakamoto Haruka
Arai Yoshiyasu
Fukuhara Masanori
Yotsui Kuniharu
Công nhân viên 243 Người
Ngành sản xuất chính Máy dệt kim tròn và hệ thống thiết kế.

Trụ sở chính – Nhà máy

Nhà máy trụ sở chính

photo of Head Office & Factory
Tháng 3 năm 1996hoàn thành nhà máy thứ nhất.
Tháng 6 năm 2009hoàn thành nhà máy thứ 2 ở Seishin

Địa chỉ: Hòm thư 651-2242, 7-3-5 IBUKIDAI HIGASHI, NISHI-KU, KOBE SHI
TEL:+81-78-997-8800
FAX:+81-78-997-8806

Trung tâm nghiên cứu phát triển.

image of development-center
tháng 12 năm 2022Dự đinh hoàn thành vào

Hòm thư 651-2242, 7-2-1 IBUKIDAI HIGASHI, NISHI-KU, KOBE SHI