Công ty Precision Fukuhara Works|Là nhà sản xuất máy dệt kim tròn ở Kobe tự hào là thị phần thuộc hàng top đầu trên thế giới.

Từ Kobe ra đến Thế giới
Công ty chúng tôi sản xuất máy dệt kim tròn có tính năng cao - chất lượng cao luôn đạt được sự tin cậy của Khách hàng. Máy dệt kim điện tử của Công ty Fukuhara luôn tự hào thuộc hàng top đầu trên thế giới.

※ Theo dữ liệu của ITMF được công bố vào năm 2020

NEWS

2022-03-10

Click here to download the driver DL for the Protect Kit used with FDS.

2022-03-01

The site has been renewed

2022-02-01

Recognized as a “Hyogo Only One Company” by the Governor of Hyogo Prefecture.

2021-09-17

Received an award from the Governor of Hyogo Prefecture as an excellent business office in the employment of persons with disabilities.

2021-03-01

The Ministry of Health, Labour and Welfare awarded the company an “Accident-Free Record Certificate”.

Tải phần mềm dành cho đại lý

Nhấp vào chỗ này để tải các loại phần mềm.
(※Chỉ các cửa hàng đại lý mới có khả năng truy cập.)